Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM)

Information från Arbetsförmedlingen.se:

Yrkes- och studieförberedande moduler är en vägledningskurs. Målet med kursen är att du ska komma fram till två konkreta och realistiska yrken som du vill satsa på. Du ska också ha tagit fram en tydlig planering för hur du ska nå ditt mål.

Andra språk på Arbetsförmedlingens hemsida:

Vad

Kursen börjar med ett inledande samtal där du tillsammans med en handledare planerar innehåll och upplägg utifrån vad du behöver för att kunna göra ett realistiskt studie- och yrkesval.

Innehållet kan till exempel vara:

  • information om arbetsmarknad och om olika yrken
  • information om studier och hur du kan försörja dig under studietiden
  • studiebesök på olika skolor för att få en inblick i hur det kan vara att studera på komvux, folkhögskola, högskola eller att gå en arbetsmarknadsutbildning
  • studiebesök eller kortare praktik på arbetsplatser för att du ska få bekanta dig med olika yrken för att kunna göra konkreta och realistiska yrkesval
  • individuellt studie- och yrkesvägledningssamtal varannan vecka för att stödja dig i att göra ditt konkret yrkes- och studieval.

För vem

Yrkes- och studieförberedande moduler gäller dig som:

  • är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • saknar yrkesutbildning och en tydlig yrkesinriktning eller behöver byta yrkesinriktning
  • behöver studie- och yrkesvägledning för att kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval.

Det finns möjlighet att få språkstöd och innehållet upplagt på enkel svenska för dig som har behov av detta.

Så här fungerar det

Vägledningskursen yrkes- och studieförberedande moduler ges av olika utbildningsföretag runt om i landet, på uppdrag av oss. Kontakta oss om du tror att du kan behöva fördjupad vägledning för att kunna göra ditt yrkes- och studieval. Här kan du se i vilka kommuner yrkes- och studieförberedande moduler finns.

Vägledningskurs för dig som är under 25 år

I vissa kommuner finns en speciell inriktning av yrkes- och studieförberedande moduler anpassad för dig som är under 25 år. Den kallas för YSM UNG. Innehållet är anpassat till dig som är ung och relativt ny på arbetsmarknaden. Du deltar i en grupp med personer i samma ålder. Kontakta oss om du tror att YSM UNG skulle kunna passa dig. Här kan du se i vilka kommuner kursen finns.