Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM)

Information från Arbetsförmedlingen.se:

Yrkes- och studieförberedande moduler är en vägledningskurs som ska ge dig stöd i att hitta ett yrke som du vill börja studera till. Eller stöd till att hitta ett yrke där du kan söka jobb direkt.

Vad

Under vägledningskursen får du lära dig:

  • hur det är att arbeta i Sverige,
  • hur svensk arbetsmarknad fungerar,
  • om vikten av utbildning för att få ett arbete,
  • om olika former av vuxenutbildning,
  • om hur du försörjer dig under studietiden,
  • om olika yrken där det finns behov av arbetskraft.

Det kan också ingå studiebesök eller praktik för att du ska kunna avgöra om det är ett yrke som passar dig. Det finns även möjlighet att få grundläggande datorkunskap.

Så här fungerar det

Målet med vägledningskursen är att du ska komma fram till två konkreta yrken som du vill och kan studera vidare till eller har förutsättningar att söka jobb inom direkt. Du ska efter kursens slut, ha gjort upp en egen tydlig planering för vad du ska göra för att nå ditt mål, att få arbeta med det du vill.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en yrkes- och studieförberedande modul. Prata med Arbetsförmedlingen om vad som gäller för dig.

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i en yrkes- och studieförberedande modul.