Stöd till Start av näringsverksamhet

Är du arbetslös och har goda förutsättningar att driva ett företag finns det möjlighet att få aktivitetsstöd och bidrag när du startar ny verksamhet. Detta kallas ”Stöd till start av näringsverksamhet” och förkortas ”NFK”.

Stöd till start av näringsverksamhet är för dig som vill starta ett företag, på egen hand eller tillsammans med andra. Förutsättningen för att du ska få stödet är att din affärsidé är lönsam och kan försörja dig på lång sikt.

(Arbetsförmedlingen)

Arbetsförmedlingen bedömer din affärsidé, dina tidigare erfarenheter och vilka förutsättningar du har att driva ett företag. De granskar också konkurrensen och arbetsmarknaden inom din bransch.

Det finns i vissa fall möjlighet för dig att genomföra praktik inom den bransch du valt för att ge dig mer erfarenhet. Är det första gången du driver eget företag kan du även erbjudas informationsträffar, rådgivning och nyföretagarkurs.

Du har rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du kan få ersättningen under högst sex månader.

Vilka kriterier krävs för att få stödet?

 • Du måste vara minst 18 år gammal.

 • Du är arbetslös eller riskerar att bli det. Undantag kan göras för vissa glesbygdskommuner.

 • Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Hur går det till?

 • Steg 1

  Kontakta Arbetsförmedlingen

  Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

 • Steg 2

  Bedömning

  Arbetsförmedlingen kartlägger din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

  Steg 2

 • Steg 3

  Beslut

  Vilket stöd som kan erbjudas till dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.

På dessa orter erbjuder Aredu NFK:

Kontaka oss för mer information

Klicka på knappen nedanför och skriv ett meddelande om du vill komma i kontakt med oss gällande NFK.