Bollnäs

Adress:

Collinigatan 2, 821 43 Bollnäs


Klicka här för att öppna kartan i Google Maps

Stöd och matchning (STOM)

Stöd och matchning är för dig som behöver intensivt och anpassat stöd när du söker jobb. Du får hjälp av en handledare från någon Aredu. Handledaren stöttar dig på din väg till jobb eller studier.

Information från Arbetsförmedlingen:

Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM)

Det övergripande målet med yrkes- och studieförberedande moduler är att deltagaren ska få två konkreta och realistiska studie- och yrkesval. Till exempel genom att ge deltagaren studie- och yrkesvägledning, förbättrade kunskaper i vissa kärnämnen och motiverande aktiviteter inför arbete eller studier.

Information från Arbetsförmedlingen: